Contacte.
Programació.
Gataro
El Teatre
Horaris i preus.
Destacats.
Hist˛ria
El Projecte ArtÝstic
El Teatre
Temporada 2010-2011
Hist˛ric
YouTubeInstagram Twitter Facebook Venda d'entrades online Patrocinadors.
ALMOST, MAINE
Accés per a
minusvàlids.
Reserva d'entrades
per telèfon.
Dies de l'espectador.
Servei de Bar.
Entrades amb descomptes tr3sc.
Descompte carnet biblioteques.
Descompte amb el carnet jove.
Descomptes per a majors de 65 i menors de 14 anys.
Descomptes socis Fnac.

ALMOST, MAINE

del 26.11.15 al 06.12.15

ALMOST, MAINE

Author John Cariani
Director Joshua Zamrycki

Cast
Stevie Jeram
Rebecca Ronayne
Stephan Wiks
Annie O’Callaghan
Joshua Zamrycki
Melissa Brandzel

Assistant Director Sophie Heydel
Costumes Kristina Borg and Thérèse Hoben
Graphic design Frankie De Leonardis and Derek Zinger

Produced by Jocular Theatre

Language English

SYNOPSIS

On a cold, clear, moonless night in the middle of winter, all is not quite what it seems in the remote, mythical town of Almost, Maine. As the northern lights hover in the star-filled sky above, Almost's residents find themselves falling in and out of love in unexpected and often hilarious ways. Knees are bruised. Hearts are broken. But the bruises heal, and the hearts mend—almost—in this delightful midwinter night's dream.

As the stories unravel, couples try to break up and fail; or they discover, sadly, that they no longer love each other; or they realize, against all odds, that they do. One way or another, at nine o'clock on this particular winter Friday in Almost, Maine, the drama of love is being played out in its many variations.

Almost, Maine: It’s love. But not quite.

 

ALMOST, MAINE

Autor John Cariani
Direcció Joshua Zamrycki

Repartiment
Stevie Jeram
Rebecca Ronayne
Stephan Wiks
Annie O’Callaghan
Joshua Zamrycki
Melissa Brandzel

Ajudant de direcció Sophie Heydel
Vesturari Kristina Borg i Thérèse Hoben
Disseny gràfic Frankie De Leonardis i Derek Zinger

Una producció de Jocular Theatre

Idioma Anglès

SINOPSI

Enmig d’una nit freda, clara i sense lluna d’hivern, res és el que sembla al remot i mític poble d’Almost, Maine. Mentres les llums del nord sobrevolen el cel estelat, els residents d’Almost es veuen enamorant-se i desenamorant-se de manera imprevista i sovint divertida. Els genolls amb blaus. Cors trencats. Però els blaus es curen, i els cors s’acaben arreglant –quasi– en aquest captivador somni d’una nit d’hivern.

Mentres les històries es resolen, les parelles intenten trencar i fracasen; o descobreixen, tristement, que ja no s’estimen; i s’adonen, inesperadament, que sí s’estimen. D’una manera o altra, a les nou en punt d’aquest mateix divendres d’hivern a Almost, Maine, s’està jugant al drama de l’amor en totes les seves variants.

Almost, Maine: És amor. Però no exactament.